Innspill fra Victoria Arnesen

Innspill fra TVO – Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Innspill fra Forsvarsdepartementet

Innspill fra Torild Lohne

Innspill fra Viken fylkeskommune

Innspill fra Nordland fylkeskommune

Innspill fra NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Innspill fra UiT Norges arktiske universitet

Innspill fra Universitetet i Agder

Innspill fra UHR-Utdanning

Innspill fra Norsk sykepleierforbund student

Innspill fra Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Innspill fra LDH – Lovisenberg diakonale høgskole

Innspill fra Utdanningsforbundet

Innspill fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

Innspill fra Elevorganisasjonen

Innspill fra Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU

Innspill fra FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Innspill fra Forskerforbundet student

Innspill fra Høgskolen i Innlandet

Innspill fra NSO – Norsk studentorganisasjon

Innspill fra NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Innspill fra Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Innspill fra Sogn Regionråd

Innspill fra Studenttinget NTNU

Innspill fra Universitetet i Bergen

Innspill fra Utdanningsdirektoratet

Innspill fra Vestland fylkeskommune

Innspill fra VID vitenskapelige høgskole

Innspill fra Fagskolen AOF Norge og Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Innspill fra Studentpolitisk Utvalg i Norsk Psykologforening

Innspill fra Høgskolen på Vestlandet

Innspill fra Universitetet i Oslo

Innspill fra Folkehøgskolerådet

Innspill fra Forsvarets høgskole

Innspill fra Høyskolen for yrkesfag

Innspill fra Høyskolen Kristiania

Innspill fra IMDi

Innspill fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Innspill fra Lærlingerrådet i Trøndelag fylkeskommune

Innspill fra Nasjonalt fagskoleråd

Innspill fra NHH – Norges Handelshøyskole

Innspill fra NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Innspill fra NITO studentene

Innspill fra Nord universitet

Innspill fra Norsk Lektorlag

Innspill fra Norsk medisinstudentforening

Innspill fra OsloMet – storbyuniversitetet

Innspill fra Trøndelag fylkeskommune

Innspill fra Unge funksjonshemmede

Innspill fra YS

Innspill fra Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Innspill fra Akademikerne

Innspill fra Seksjon for opptak og veiledning ved Universitetet i Stavanger

Innspill fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Innspill fra Kommunesektorens Organisasjon

Innspill fra Skolelederforbundet

Innspill fra Unio

Innspill fra Romsdal videregående skole

Innspill fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen

Innspill fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund