Innspill fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Innspill fra Kommunesektorens Organisasjon

Innspill fra Skolelederforbundet

Innspill fra Unio

Innspill fra Romsdal videregående skole

Innspill fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen

Innspill fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund