Sammensetning

 

Marianne Aasen (leder), leder for Simula School of Research and Innovation.

Ingeborg Marie Østby Laukvik, daglig leder for Halden Næringsutvikling.

Ingebjørg B. Trydal, avdelingsleder HR i Agder Energi

Bjørnar Pande Wølner, seksjonssjef for opptak ved Universitetet i Sørøst-Norge

Asbjørn Strandbakken, professor i jus ved Universitetet i Bergen.

Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO, med en bistilling ved NIFU.

Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU

Nina Ellingsen Høiskar, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland

Gard Tekrø Rolid, rektor ved Fagskolen Innlandet.

Terje Mørland, avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit

Hege Nilssen, Oslo, direktør i Utdanningsdirektoratet

Kristin Schultz, Elevorganisasjonen

Joachim Børlie, Norsk studentorganisasjon

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim kommune

 

Utvalgets sekretariat består av:

 

Bente Ringlund Bunæs (sekretariatsleder)

  • Katrine Elida Aaland
  • Bendik Sjølander
  • Sonja Tronsmo
  • Maria Grødal
  • Irene Tveite-Strand
  • Hilde Engerbakk Holmen